Toshiyuki VG10 - Santoku (170mm)

215,00€
Prix normal 215,00€